zdjęcie jolbro
zdjęcie jolbro
zdjęcie jolbro
zdjęcie jolbro
zdjęcie jolbro
zdjęcie jolbro
zdjęcie jolbro
zdjęcie jolbro
zdjęcie jolbro
Jolbro Dąbrowa Górnicza
Polub nas!
Jolbro Strona Główna

Tytuł Uprawnienia

W celu prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w dbałości o jakość usług i profesjonalne podejście do Kontrahentów – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe JOLBRO posiada:

- Program gospodarki odpadami zatwierdzony przez Wydział Ochrony Środowiska Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego;
- Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów;
- Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza;

Ponadto kadra kierownicza i pracownicy ukończyli szkolenia i posiadają uprawnienia w zakresie:

- Ewidencji i gospodarki odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi;
- Raportowania do KOBIZE – obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów korzystających ze środowiska;
- Usuwania wyrobów zawierających azbest;
- Wykonywania robót wysokościowych z zastosowaniem sprzętu alpinistycznego;
- Zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń na placach zabaw (wydane przez Urząd Dozoru Technicznego);
- Zastosowania preparatów AGS do zabezpieczenia przed graffitti i do zmywania Graffiti;
- Kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej-uprawnienia kierownika budowy;
- Eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru;
- Zarządzania i funkcjonowania cmentarzy w świetle obowiązującego prawa;
- Wyceny nieruchomości;
- Licencja zarządzania nieruchomościami;  
-Licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami;

Na górę
Uwierzmy w Dąbrowę!