zdjęcie jolbro
zdjęcie jolbro
zdjęcie jolbro
zdjęcie jolbro
zdjęcie jolbro
zdjęcie jolbro
zdjęcie jolbro
zdjęcie jolbro
zdjęcie jolbro
Jolbro Dąbrowa Górnicza
Polub nas!
Jolbro Strona Główna

Tytuł Dział komunalny

Utrzymanie czystości w budynkach

 

 

 

 

utrzymanie czystości

 

 

 

 

- mycie korytarzy, klatek schodowych, schodów, poręczy, lamperii;
- mycie okien wewnątrz, parapetów, drzwi wejściowych, wind;
- mycie okien i elewacji z zewnątrz, przy zastosowaniu technik alpinistycznych;
- bieżące utrzymanie czystości na korytarzach, klatkach schodowych i w piwnicach;
- usuwanie reklam i graffitti;
- dbałość o estetykę tablic ogłoszeniowych;
- czyszczenie przestrzeni międzystropowych przy zastosowaniu technik alpinistycznych;
- dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja;
- usuwanie skutków awarii, pożarów itp.;

Na góręZapytaj o szczegóły

Sprzątanie powierzchni biurowych

Sprzątanie powierzchni biurowy

 

 

 

 

Sprzątanie powierzchni biurowy

- mycie korytarzy, klatek schodowych, schodów, poręczy, powierzchni ścian;
- mycie okien wewnątrz, parapetów, drzwi wejściowych, wind;
- mycie okien i elewacji z zewnątrz, przy zastosowaniu technik alpinistycznych;
- mycie elementów wyposażenia;
- bieżące utrzymanie czystości na korytarzach, klatkach schodowych, w pomieszczeniach, opróżnianie koszy na odpady;
- odkurzanie;
- usuwanie skutków awarii, pożarów itp.;

Na góręZapytaj o szczegóły

Utrzymanie czystości wokół budynków

 utrzymanie czystości - bieżące sprzątanie dróg, chodników, parkingów, trawników;
- zamiatanie ręczne bądź mechaniczne dróg, chodników, parkingów;
- opróżnianie koszy na odpady;
- okopywanie i malowanie krawężników;
- usuwanie chwastów z powierzchni dróg, chodników, parkingów;

Na góręZapytaj o szczegóły

Utrzymanie terenów zielonych

Utrzymanie terenów zielonych - pielęgnacja drzew i krzewów w tym przycinanie żywopłotów;
- nasadzanie drzew, krzewów i kwiatów;
- koszenie trawy;
- grabienie liści;
- bieżące utrzymanie czystości na trawnikach;
- zebranie, transport i utylizacja odpadów biodegradowalnych;

Na góręZapytaj o szczegóły

Letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, przystanków komunikacji miejskiej, przejść podziemnych, kładek oraz tuneli

Odśnieżanie

 

 

 

 

przystanki-komunikacji-miejskiej 

- ręczne bądź mechaniczne zamiatanie dróg, chodników i parkingów, przystanków komunikacji miejskiej, przejść podziemnych, kładek oraz tuneli;
- bieżące utrzymanie czystości dróg, chodników i parkingów, przystanków komunikacji miejskiej, przejść podziemnych, kładek oraz tuneli;
- zebranie, transport i utylizacja odpadów pochodzących z zamiatania;
- odśnieżanie ręczne bądź przy użyciu specjalistycznego sprzętu do zimowego utrzymania terenów – dróg, chodników i parkingów, przystanków komunikacji miejskiej, przejść podziemnych, kładek oraz tuneli;
- likwidacja śliskości i oblodzeń poprzez posypywanie terenów materiałem szorstkim, odkuwanie lodu; 

Na góręZapytaj o szczegóły

Całoroczne prace wysokościowe z zastosowaniem technik alpinistycznych

prace-alpinistyczne

 

 

 

 

prace wysokościowe

- mycie okien, świetlików, elewacji aluminiowych i szklanych w budynkach biurowych, użyteczności publicznej i mieszkalnych, odkurzanie konstrukcji i instalacji hal fabrycznych, konstrukcji ze stali nierdzewnej, reklam;
- czyszczenie i uszczelnianie rynien;
- zabezpieczenia ANTY PTAK (kolce, siatki);
- odśnieżanie dachów i usuwanie sopli z budynków;
- wymiana żarówek w trudno dostępnych miejscach;
- czyszczenie opraw oświetleniowych w trudno dostępnych miejscach;

Na góręZapytaj o szczegóły

Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury oraz ich konserwacja i naprawa

 

 

 

 

ogrodzenia

 

 

 

 

mała architektura

 -kosze na odpady;
- wiaty przystankowe;
- ławki;
- donice;
- słupki drogowe;
- progi zwalniające;
- stojaki na rowery;
- regulaminy;
- ogrodzenia;
- urządzenia sportowe;

Na góręZapytaj o szczegóły

Place zabaw

place zabaw

 

 

 

 

 

place zabaw

Dostawa i montaż nowych placów zabaw, pojedynczych urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznych
Wszystkie urządzenia spełniają normy PN-EN 1176-1/7 i 1177 uprawniające do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa;

Bieżące utrzymanie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych
- bieżące utrzymywanie czystości;
- opróżnianie koszy na odpady;
- koszenie trawy;
- pielęgnacja drzew, krzewów, przycinanie żywopłotów;
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym urządzeń;
- dezynfekcja oraz wymiana piasku w piaskownicach;
- wywóz i utylizacja odpadów;

Na góręZapytaj o szczegóły

Usługi w zakresie wystroju terenów zewnętrznych związane z obchodami świąt narodowych

rozwieszanie-flag

 

 

 

 

rozwieszanie-flag

- dostawa flag;
- dostawa drzewców;
- dostawa kiru żałobnego;
- rozwieszanie i zdejmowanie flag:
- dostawa uchwytów na flagi;
- montaż uchwytów na flagi;
- czyszczenie, pranie i naprawa flag;

Na góręZapytaj o szczegóły

Ponadto zajmujemy się:

- Likwidacja dzikich wysypisk odpadów wraz z wywozem i utylizacją odpadów

- Bieżące opróżnianie koszy ulicznych, wywóz i utylizacja odpadów

- Bieżące utrzymanie czystości wzdłuż linii brzegowych zbiorników wodnych, wywóz i utylizacja odpadów

- Wynajem oraz bieżąca obsługa pojemników na odchody zwierzęce, zbieranie odchodów zwierzęcych, wywóz i utylizacja odpadów

- Dostawa i montaż oraz bieżąca obsługa słupów i tablic informacyjnych

Na górę
Uwierzmy w Dąbrowę!